WEB TV fra NM !

 I år kan du se NM brass direkte på TV 2 Sumo.  Det  sendes fra ALLE divisjonene; fra første...