Vi synger julen inn

«»Vi synger julen inn» i Frei kirke. Tradisjontro synger vi inn julen i Frei kirke. Her blir det et...