Politiattest

Politiattest:
Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps
skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et
tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ordningen tredde i kraft 1. oktober 2009

I Frei Hornmusikk blir ordningen håndtert på følgende måte >>klikk her<<