Historie

Fra gammel tid har sangen og musikken rike tradisjoner i Frei. Men lite har vært skrevet ned, og det er derfor vanskelig å gi et pålitelig bilde fra de eldste tider.

Her skal vi prøve å gi en liten historisk oversikt over arbeide og virke i Frei Hornmusikk fra 1902 og fram til i dag.

Det hele startet da skredderen Teodor Bakken kom til Frei i 1901.

Han hadde bakgrunn som militærmusiker og var en dyktig hornblåser. Allerede i januar 1902 sammenkalte han til et møte der alle interesserte ungdommer kunne melde seg for å være med å starte en musikkforening i Frei. Dette møtet var starten på Frei Hornmusikk, som da ble stiftet under navnet Frei Hornsekstett.De startet med tomme hender og uten ei krone i kassa, men klokker og lærer E. A. Nilssen, og gårdbrukerne Nils Frei og Kristen Williamsen kausjonerte for den nødvendigste kapital for å skaffe instrumenter. Instrumentene ble bestilt hos urmaker Eriksen i Kristiansund N.

Etter en stund fikk de melding om at instrumentene var kommet til byen. Foreningen var så ivrige etter å komme i gang at de ikke hadde tid til å vente på at instrumentene ble sendt med rutebåten. I all iver sendte de to mann over Bolga til byen for å hente dem. Da alle instrumentkassene var kommet om bord i robåten kriblet det i fingrene til de to musikerne Teodor Bakken og Kristian Williamsen som ikke kunne dy seg for å prøve dem på hjemturen. Da de var vel hjemme igjen stilte alle de interesserte seg opp i stor spenning på å få se instrumentene. Ingen som skulle være med kunne å spille på et blåseinstrument, unntatt Bakken, så det var nok en del ?ulyder? de første øvelsene skulle en nok tro.

Men da Bakken hadde holdt på med dem en tid lærte de smått om senn såpass at de kunne spille enkle valser, marsjer og nasjonalsanger.Vi skal her nevne de personer som var med fra starten:

Teodor Bakken – Ess-kornett, Eistein Otternes – B-kornett, Ole Fiske ? Horn,

Kristian Pettersen ? Tenor, Ole K Flatset ? Tenor, Kristian B. Williamsen ? Bass.

De øvde to ganger i uka og allerede 17. mai samme året kunne de foreta sin første lille oppvisning. De fikk positiv respons og musikken ble populær blant bygdefolket.Etter dette var de med å underholdt på nesten alle fester og større sammenkomster. Men også utad ble musikken populær, og ble mye benyttet både i Kristiansund og rundt om på Nordmørsbygdene.Senere ankom også disse medlemmene i Frei Hornsekstett: Andreas Otternes, Nils Williamsen, Olaf Endreseth, Johan Williamsen, Ole M Frei, Ingebrigt Dahl, Andreas Dahl, Kristian Dahl, Edvard Istad, Charles Erlandsen, Henning Bjerkestrand og Jakob Fredsvik. Årene var en meget aktiv periode for Frei Hornsekstett.De deltok på “demonstrasjons-søndagene” som avholdsfolket i Kristiansund arrangerte hvert år, turneer til Todalen og turneer til Tingvoll. Dette hadde vært en blomstrende tid for musikken.Så kom arbeidsledigheten også til Frei og musikken fikk merker av dette. Folk måtte flytte for å finne seg arbeid og da også Teodor Bakken, som gjorde at sekstetten ble delvis oppløst. Dette varte ikke mange dagene, for medlemmenes spilleglede førte til at Kristian Pettersen overtok ledelsen midlertidig.

Øvelsene ble holdt på Pettersens snekkerverksted i Flatsetsundet.Under denne ordningen holdt Frei Hornsekstett interessen oppe hos de gjenværende helt til handelsmann Charles Erlandsen kom tilbake til Frei og overtok ledelsen i 1906. Charles hadde mange år bak seg som tidligere hornist i Ynglingeforeningen i Kristiansund.Nå var det igjen full aktivitet helt til 1914 da mange reiste ut i krigen. Korpset ble delvis nedlagt, men noen få medlemmer ble igjen og klarte på sitt vis å holde musikken levende.

I 1920 ble korpset gjenopptatt. Kristian Pettersen var ildsjelen for dette sammen med Charles Erlandsen, og de gamle instrumentene ble funnet fram igjen, og øvelsene tok til. Nye medlemmer kom til og nye instrumenter ble kjøpt, delvis for egne penger, slik at korpset da telte i alt 15-16 mann. Charles Erlandsen hadde nå så mange år bak seg i hornmusikken som dirigent, så i 1921 overtok statsingeniør Carl Gustav Bäckstrøm. Charles Erlandsen ble med for å spille og tok over dirigeringen når Carl Gustav var borte (han bodde her bare om somrene).

Musikken gjorde framgang og de kunne samme året spille i barnetoget i Kristiansund 17. mai.

De deltok også på stevner og spilte ved flere andre anledninger. Bäckstrøm måtte i 1925 trekke seg

som dirigent grunnet sykdom, og Peder Fiske overtok dirigentpinnen frem til 1932.

I 1931 ble det første musikkstevne holdt i Batnfjorden med Batnfjord Musikkforening som arrangør. Frei Hornmusikk var med der. Samme år ble det også holdt et musikkstevne på Tingvoll. Der deltok korps og musikkforeninger fra Surnadal, Enge, Batnfjorden, Todalen, Tingvoll og Frei. Under dette stevnet ble det første Nordmøre Musikkforbund stiftet. Under de skiftende forhold i årene 1932 og fram til 1940, var korpset i årlig drift, selv om aktiviteten ikke alltid var like stor. Korpset deltok imidlertid ved flere av Nordmøre Songarlags stevner og ellers innen bygda.I årene 1932 til 1937 var Johan Birkelund dirigent. Peder Fiske overtok igjen i 1938 ?39.Under 2. verdenskrig lå omtrent alle korpsene på Nordmøre nede, men på Frei ble det derimot en blomstringstid som aldri før. Interessen for korpsmusikk steg under krigen. Christen Neergaard var da dirigent i ca et halvt år. I 1941 overtok Peder Fiske på nytt dirigentplassen, og Frei Hornmusikk fikk en oppsving som aldri tidligere.

Ut gjennom krigsårene vokste korpset både i antall medlemmer og musikalsk ytelse.

Det deltok bl a ved så å si alle Nordmøre Songarlags stevner. Korpset sto også som arrangør av sangerstevnet på Frei i 1942. Dette året ble også 40 års jubileet feiret.

I 1952 hadde Frei Hornmusikk sin 50 års dag, og var under ledelse av Per Torstensen som overtok etter Peder Fiske (i 1950). Samme året var Frei Hornmusikk med på å starte Nordmøre Musikklag på nytt.

Etter initiativ fra Enge Hornmusikk ble en fellesøvelse mellom korpsene på Nordmøre holdt på Tingvoll 1. juni. Allerede helga etter (7. og 8. juni) påtok Enge musikklag seg å arrangere det første stevnet til Nordmøre musikklag.

Samtlige korps fra nordmørsbygdene var med der.I 1952 feiret også Frei Hornmusikk sitt 50 års jubileum. Det var stor fest med innbudte tidligere medlemmer og mye underholdning.

Under denne jubileumshøytidelighet ble Frei Hornmusikk sine første æresmedlemmer utnevnt. Disse var Kristian Pettersen og Peder Fiske.Nå var Frei Hornmusikk på full fart oppover.

Flere medlemmer ble med i korpset, og i 1955 fikk korpset det ærefulle oppdraget å stå for underholdningen da Kong Håkon VII og kronprins Olav var her på besøk i forbindelse med 1000 års jubileet for slaget på Rastarkalv.

Korpset spilte da for 10.000 gjester, og det har vært det største oppdraget Frei Hornmusikk har hatt i sin historie.

Samme året begynte hornmusikken å ha faste øvelser på Avholdsheimen (var eid av Frei Avholdsforening, privat bolighus i dag).

I 1956 fikk hornmusikken det ærefulle oppdraget å arrangere stevne på Frei ved Nordmøre Musikklag. Et stort stevne-telt ble satt opp på Freidartun (gamle Frei Barneskole), noe som var en kjempejobb.Etter dette ble det arrangert stevne på Frei både i 1969, 1972 og 1983.I 1970 var det et generasjonsskifte i korpset.

I 1973 overtok Arild Fiske som dirigent etter Per Torstensen som hadde hatt denne jobben i over 20 år.

Den unge gjennomsnittsalderen gjorde at hornmusikken fikk en periode med litt lavere nivå og tid for oppbygging av korpsets musikalske nivå. Arild ble tildelt sølvhornet for hele 30 stevneår i 1983, og det samme fikk Olav Birkelund. De har senere fått tildelt 35 års stevnemedaljen.

I 1987 markerte korpset sitt 85 års jubileum, og tur til Tyskland var årets høydepunkt.

I 1990 hadde Frei Hornmusikk den store ære å ønske selveste kong Olav velkommen til Frei, da han var på gjennomreise i Norge for å minnes 2. verdenskrig.Onsdag 24 okt 1990 gikk Frei Hornmusikk inn for en prøveperiode som brass-band.

De medlemmene som tidligere spilte treblås-instrumenter skulle nå gå over til messinginstrumenter.

Dette krevde innsatsvilje og samarbeid fra enhver kant. Disse måtte nå starte helt på nytt, samtidig måtte de tidligere messingblåserne i korpset finne seg i at det musikalske nivået i korpset ble senket.

Noen musikanter slapp taket og sluttet, mens andre hang med over kneika og er her fortsatt. Denne prøveordningen så ut til å gå over all forventning, og onsdag 30 mars 1991 ble det vedtatt at Frei Hornmusikk skal bestå som et brass-band.

Året 1993 var preget av to store høydepunkter. Det ble arrangert helgeseminar med den kjente engelskmannen Ray Farr.

I tillegg deltok vi i Tomra Ørskog Brassfestival, hvor vi kom på fjerdeplass i andre divisjon, og Odd Arne Brandvik vant solistprisen med sin tolkning av kornettsoloen «Sometimes I feel like a motherless child».

Korpset debuterte med deltakelse i NM i 1995, som resulterte i suksess med 5. plass og 92 poeng

med nummeret «Rhapsody in Brass» av Dean Goffin. Siden denne gang har vi deltatt på NM hvert år med varierende resultater. Samme år var korpset også med i Tomra Ørskog Brassfestival for andre gang og ble nr 2 med 98 poeng.

I 1997 tok dirigent Stein Åge Sørlie over dirigentstokken, etter hyppige skifter av dirigenter de siste årene. Korpset var med på mange arrangementer under Sørlies ledelse, men det største må være da Frei Hornmusikk vant 3. divisjon i NM i 2001 med nummeret «Labour and Love» av Percy Fletcher.

Etter å ha dirigert korpset i 5 år, overlot han dirigentjobben til engelskmannen John Hudson som er bosatt i Måndalen høsten 2002.

Til sesongen 2003/2004 tok Stein Åge igjen over igjen, denne gang frem til 2010. Da tok John Hudson en sesong igjen, før vi i 2011 var så heldig å få Tor Åge Schunemann til fast dirigent.

Fra sesongen 2012/2013 har vi benyttet flere dirigenter mot ulike prosjekt/perioder.

Korpsets dirigenter fra 1902 og til i dag:

1902 – 1914: Teodor Bakken

1914 – 1921: Charles Erlandsen

1921 – 1925: Carl Gustav Bäckstrøm (om somrene), Charles Erlandsen (om vintrene)

1926 – 1932: Peder Fiske

1932 – 1937: Johan Birkelund

1938 – 1940: Peder Fiske

1940 – 1940: Christen Nergaard

1940 – 1950: Peder Fiske

1950 – 1972: Per Torstensen

1972 – 1987: Arild Fiske

1987 – 1988: Bjarne Sakshaug

1988 – 1989: Arild Fiske

Høst 1989: Åge Kvangarsnes

1990 – 1995: Jøran Gården (fra januar 1990)

1995 – 1996: Erling J Myrseth

1996 – 1997: Eric Dullaert

1997 – 2002: Stein Åge Sørlie

2002 – 2003: John Hudson

2003 – 2010 : Stein Åge Sørlie

2010 – 2011 : John Hudson

2011 – 2012 : Tor Åge Schunemann

2012 –         : Prosjekt dirigenter –   ønsker du dirigere oss ?

Frei kommune har også forstått å sette pris på arbeidet som Frei Hornmusikk har holdt på med opp gjennom tidene, og har gitt korpset kulturprisen for år 2001.

Det er mange personer, både dirigenter, medlemmer og støttepersoner, fra 1902 og fram til i dag som er vel verdt en omtale, men dette vil føre for langt.

Alle som har vært med, har gjort en innsats for en hjertesak.

Legg igjen en kommentar